prof. dr hab. Eugeniusz Zieniuk

Jednostka Katedra Metod Numerycznych
Stanowisko profesor
Pokój 1038
Telefon 85 738 8323
Adres e-mail ezieniuk@ii.uwb.edu.pl
Pełnione funkcje
  • 2019-10-01 - : Dyrektor Instytutu Informatyki
  • 2016-01-01 - : Kierownik zakładu
Członkostwo w komisjach i zespołach
  • 2016-10-01 - 2019-09-30: Wydziałowa Komisja do Oceny Wniosków Składanych Przez Młodych Naukowców o Przyznanie Dotacji na Realizację Zadań Badawczych
  • 2016-10-01 - 2019-09-30: Wydziałowa Komisja ds. Oceny Efektów Realizacji Zadań Badawczych
  • 2016-09-01 - 2019-09-30: Rada Naukowa Instytutu Informatyki
  • 2016-09-01 - 2019-09-30: Rada Wydziału