dr hab. Artur Korniłowicz

Jednostka Zakład Programowania i Metod Formalnych
Stanowisko profesor uczelni
Pokój 2021
Telefon 85 738 8255
Adres e-mail arturk@math.uwb.edu.pl
Strona WWW http://math.uwb.edu.pl/~arturk
Pełnione funkcje
  • 2017-03-01 - : Kierownik zakładu
Członkostwo w komisjach i zespołach
  • 2017-09-14 - 2019-09-30: Wydziałowy Zespół Konsultacyjny ds. Projektów Badawczych NCN, NPHR i NCBR
  • 2017-02-07 - 2019-09-30: Rada Naukowa Instytutu Informatyki
  • 2017-01-30 - 2019-09-30: Rada Wydziału