dr hab. Anna Gomolińska

Jednostka Zakład Sztucznej Inteligencji i Multimediów
Stanowisko profesor uczelni
Pokój 2028
Telefon 85 738 8331
Adres e-mail anna.gom@math.uwb.edu.pl
Konsultacje
 • czwartek 11:30 - 13:00
  W innym czasie po wcześniejszym uzgodnieniu.
Zainteresowania naukowe

logika; obliczenia granularne; odkrywanie wiedzy z danych; systemy inteligentne; zbiory przybliżone;

Kariera naukowa
 • 2012: stopień doktora habilitowanego w dziedzinie: informatyka w naukach technicznych
  uzyskany w: Instytut Podstaw Informatyki PAN Warszawa
  rozprawa: Zbiory przybliżone w obliczeniach granularnych
 • 1993: stopień doktora w dziedzinie: matematyka
  uzyskany w: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW
  rozprawa: Metody logiczne reprezentacji wiedzy przy niepełnej informacji
  promotor: Dr hab. Cecylia Rauszer, Profesor Uniwersytetu Warszawskiego
 • 1985: tytuł magistra w dziedzinie: matematyka
  uzyskany w: Filia Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku
  praca: Problemy rozstrzygalności elementarnej teorii stosów
  promotor: Dr hab. Wiktor Dańko, Profesor Politechniki Białostockiej
Pełnione funkcje
 • 2016-01-01 - : Kierownik zakładu
Członkostwo w komisjach i zespołach
 • 2016-10-01 - 2019-09-30: Wydziałowa Komisja ds. Oceny Efektów Realizacji Zadań Badawczych
 • 2016-09-01 - 2019-09-30: Rada Naukowa Instytutu Informatyki
 • 2016-09-01 - 2019-09-30: Rada Wydziału
Praca zawodowa
 • 2012 - : profesor UwB , Uniwersytet w Białymstoku
 • 2011 - 2012: adiunkt, Uniwersytet w Białymstoku
 • 2008 - 2011: starszy wykładowca, Uniwersytet w Białymstoku
 • 1997 - 2008: adiunkt, Uniwersytet w Białymstoku
 • 1994 - 1997: adiunkt, Filia Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku
 • 1986 - 1994: asystent, Filia Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku
 • 1985 - 1986: asystent stażysta , Filia Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku
Scientific organisation membership
 • The International Rough Set Society
 • Polskie Stowarzyszenie Sztucznej Inteligencji
 • Polskie Towarzystwo Logiki i Filozofii Nauki
 • Polskie Towarzystwo Matematyczne
 • The Association for Logic, Language and Information