Zakład Dydaktyki i Nowoczesnych Technologii w Kształceniu

Konferencje

 1. V. N. Antonov, L. V. Bekenov, A. Bonda, L. Uba, M. S. Uba*
  Electronic structure and x-ray magnetic circular dichroism in hybrid heterostructure Sr2CrReO6/BaTiO3 (poster)
  The European Conference PHYSICS OF MAGNETISM 2017 (PM'17), Poznań, Poland, 2017, Jun 26-30
  Instytut Fizyki Molekularnej PAN (org.)
 2. A. Bonda*, J Dubowik, L. Uba, M. S. Uba, K Załęski
  Ultrafast magnetization dynamics in expitaxial NiMnSn Heusler alloy thin film (poster)
  The European Conference PHYSICS OF MAGNETISM 2017 (PM'17), Poznań, Poland, 2017, Jun 26-30
  Instytut Fizyki Molekularnej PAN (org.)
 3. A. Rybak
  How to inspire pupils to do scientific research? invited speaker (invited talk)
  2 st INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE Dilemmas of research in various fields of science, Katowice, Polska, 2017, May 9
  Scientific Publishing SOPHIA, Training and Scientific Center SOPHIA, Institute of Finance and Management of Innovations (org.)
 4. A. Rybak
  Techniki dowodzenia twierdzeń - jak przygotować uczniów do prawidłowego rozwiązywania zadań typu "wykaż", "udowodnij"
  XXVI Krajowa Konferencja Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki, Wrocław, Polska, 2017, Feb 10-13
  Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki (org.)
 5. A. Rybak
  Visualization of Mathematical Concepts as a Tool for Breaking Barrier Between Abstraction of Mathematics and Math Understanding in the School
  East - West Conference on Mathematics Education (EWCOME 2017), Warsaw, Poland, 2017, Aug 24-26
  University of Social Sciences and Humanities (org.)
 6. A. Rybak
  Zaprzyjaźnić matematykę z geografią
  XXVI Krajowa Konferencja Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki, Wrocław, Polska, 2017, Feb 10-13
  Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki (org.)
Uwagi do prezentowanych tutaj danych proszę kierować do: webmaster@math.uwb.edu.pl .