Zakład Dydaktyki i Nowoczesnych Technologii w Kształceniu

Publikacje

  1. O. Aleksandrowicz, E. Brzosko, J. Kotowicz, B. Ostrowiecka, I. Tałałaj, A. Wróblewska
    Spontaneous caudicle reconfiguration in Dactylorhiza fuchsii: A new self‑pollination mechanism for Orchideae
    Plant Systematics and Evolution 305 (2019), no. 4, 269-280.
    DOI10.1007/s00606-019-01570-w
Uwagi do prezentowanych tutaj danych bibliograficznych proszę kierować do: libmaster@math.uwb.edu.pl .