Zakład Dydaktyki i Nowoczesnych Technologii w Kształceniu

Publikacje

 1. V. N. Antonov, L. V. Bekenov, M. S. Uba, A. Bonda, L. Uba
  Electronic structure, optical and magneto-optical properties and x-ray magnetic circular dichroism in hybrid heterostructures Sr2CrReO6/BaTiO3
  Acta Phys. Pol. A (2018), (to appear).
 2. A. Bonda, M. S. Uba, K. Załęski, J. Dubowik, L. Uba
  Ultrafast magnetization dynamics in epitaxial Ni-Mn-Sn Heusler alloy film
  Acta Phys. Pol. A (2018), (to appear).
 3. K. Petelczyc, M. Prażmowska, K. Prażmowski, M. Żynel
  Hyperplanes, parallelism and related problems in Veronese spaces
  Turk. J. Math. (2018), (on-line first).
  DOI10.3906/mat-1703-55
Uwagi do prezentowanych tutaj danych bibliograficznych proszę kierować do: libmaster@math.uwb.edu.pl .