Zakład Dydaktyki i Nowoczesnych Technologii w Kształceniu

Publikacje

  1. V. N. Antonov, L. V. Bekenov, M. S. Uba, A. Bonda, L. Uba
    Electronic structure, optical and magneto-optical properties and x-ray magnetic circular dichroism in hybrid heterostructures Sr2CrReO6/BaTiO3
    Acta Phys. Pol. A (2018), (to appear).
  2. A. Bonda, M. S. Uba, K. Załęski, J. Dubowik, L. Uba
    Ultrafast magnetization dynamics in epitaxial Ni-Mn-Sn Heusler alloy film
    Acta Phys. Pol. A (2018), (to appear).
Uwagi do prezentowanych tutaj danych bibliograficznych proszę kierować do: libmaster@math.uwb.edu.pl .