dr inż. Krzysztof Szerszeń

Jednostka Katedra Metod Numerycznych
Stanowisko adiunkt
Pokój 1034
Telefon 85 738 8321
Adres e-mail kszerszen@ii.uwb.edu.pl
Pełnione funkcje
  • 2016-10-01 - 2019-09-30: Osoba wspierająca wydziałowego koordynatora ds. XV Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki
Członkostwo w komisjach i zespołach
  • 2016-10-01 - 2019-09-30: Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia