dr Adam Grabowski

Jednostka Zakład Programowania i Metod Formalnych
Stanowisko adiunkt
Pokój 2019
Telefon 85 738 8306
Adres e-mail adam@math.uwb.edu.pl
Strona WWW http://math.uwb.edu.pl/~adam
Konsultacje
 • wtorek 10:30 - 12:00
  p. 2019
Zainteresowania naukowe

logika matematyczna, formalizacja matematyki, teoria zbiorów przybliżonych

Kariera naukowa
 • 2005: stopień doktora w dziedzinie: matematyka
  uzyskany w: Uniwersytet Śląski, Katowice
  rozprawa: O strukturze wyznaczonej przez podstawienia
  promotor: dr hab. Piotr Wojtylak
 • 1996: tytuł magistra w dziedzinie: matematyka
  uzyskany w: Uniwersytet Warszawski, Filia w Białymstoku
  praca: Granice odwrotne algebr wielozakresowych. Przykłady struktur kategoryjnych
  promotor: dr Andrzej Trybulec
Pełnione funkcje
 • 2016-01-01 - : Sekretarz jednostki
Członkostwo w komisjach i zespołach
 • 2016-10-01 - 2019-09-30: Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia
Scientific organisation membership
 • Association of Mizar Users
Członkostwo w kolegiach redakcyjnych