dr Adam Grabowski

Publikacje

 1. A. Grabowski
  Automated Comparative Study of Some Generalized Rough Approximations
  Fund. Inform. 179 (2021), no. 2, 165-182.
  DOI: 10.3233/FI-2021-2019
 2. A. Grabowski
  Fuzzy Implications in the Mizar System
  Fuzzy Systems, International Conference FUZZ-IEEE, Jul 11-14, 2021, Luxembourg, Luxembourg, 2021, pp. 1-6.
  DOI: 10.1109/FUZZ45933.2021.9494593
Uwagi do prezentowanych tutaj danych bibliograficznych proszę kierować do: libmaster@math.uwb.edu.pl .