dr Adam Grabowski

Publikacje

 1. A. Grabowski
  Computer-Supported Encoding of Fuzzy Negations and Laws of Contraposition
  2023 IEEE International Conference on Fuzzy Systems, 2023, (to appear).
 2. A. Grabowski, A. Korniłowicz
  Implementing More Explicit Definitional Expansions in Mizar
  14th International Conference on Interactive Theorem Proving (ITP 2023), (A. Naumowicz, R. Thiemann Ed(s).), vol. 268, (publ. by) Schloss Dagstuhl Leibniz-Zentrum fuer Informatik, 2023, pp. 37:1-37:8.
  DOI: 10.4230/LIPIcs.ITP.2023.37
Uwagi do prezentowanych tutaj danych bibliograficznych proszę kierować do: libmaster@math.uwb.edu.pl .