dr Małgorzata Zdanowicz

Konferencje

 1. M. Zdanowicz
  Asymptotically periodic solution of system of nonlinear neutral difference equations with delays
  International Conference on Differential & Difference Equations Applications (ICDDEA), Lizbona, Portugalia, 2019, Jul 1-5
  Academia Militar, Departamento de Ciencias Exactas e Engenharia (org.)
  (Planowany udział)
 2. M. Zdanowicz
  Asymptotically periodic solution to a system of nonlinear neutral difference equations
  Dynamic equations on time scales, Będlewo, Poland, 2018, May 30 - Jun 6
  Centrum Banacha - IM PAN, Fac. of Math & Inf, UwB; Fac. of Inf, PB; Inst. of Math, PŁ; Inst. of Math, PP  (org.)
 3. M. Zdanowicz
  Existence of the asymptotically periodic solution of system of nonlinear neutral difference equations
  Constructive Methods for Non-Linear Boundary , Miscolc, Hungary, 2018, Jul 5-8
  University of Miskolc, Hungary and Academy of Sciences of the Czech (org.)
 4. M. Migda, E. Schmeidel, M. Zdanowicz*
  Existence of periodic solutions of 2- dimensional system of neutral difference equations
  Conference on Differental and Difference Equations and Applications (CDDEA 2017), Jasna, Slovak Republic, 2017, Jun 26-30
  Fac. of Math. Inf. UwB, Poland, Union of SM&P, branch Zilina, Slovakia, Fac. of Electr. Eng. & Comm., Brno, Czech Rep. (org.)
 5. E. Schmeidel, M. Zdanowicz*
  Twierdzenie o istnieniu rozwiązań okresowych dla układu dwóch równań różnicowych typu neutralnego
  Śladami Kobiet w Matematyce, w stulecie urodzin Profesor Heleny Rasiowej, Rzeszów, Polska, 2017, Jun 22-24
  Polskie Towarzystwo Kobiet w Matematyce; Uniwersytet w Rzeszowie (org.)
 6. A. Gomolińska, M. Hryniewicka, A. Korniłowicz, A. Odzijewicz, K. Pryszczepko, M. Zdanowicz
  Członkowie Komitetu Organizacyjnego na
  7th Podlasie Conference on Mathematics (7th PCM), Białystok, Poland, 2016, Jun 8-11
  Polish Mathematical Society, Białystok University of Technology, Poznań University of Technology, the University of Białystok (org.)
 7. M. Choiński*, U. Foryś, M. Zdanowicz
  Criss-cross model of tuberculosis for homeless and non-homeless subpopulations
  XXII Krajowa Konferencja Zastosowań Matematyki w Biologii i Medycynie, Sandomierz, 2016, Sep 5-9
  Instytut Fizyki, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (org.)
 8. E. Girejko, A. B. Malinowska, E. Schmeidel*, M. Zdanowicz
  On the Cucker–Smale model with the Hahn operator
  14th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics ICNAAM2016, Rhodes, Greece, 2016, Sep 19-25
  REGALSCOPE LIMITED 1 Pallados Street, PC 8046, Paphos, CYPRUS (org.)
 9. M. Migda, E. Schmeidel, M. Zdanowicz*
  Periodic solutions of 2-dimensional system of neutral difference equations (poster)
  Dynamical Systems and Applications IV, Łódź, Poland, 2016, Jun 16-18
  Institute of Mathematics at Lodz University of Technology, Institute of Mathematics at University of Bialystok, and others (org.)
 10. M. Zdanowicz
  Some Properties of k-Dimensional System of Neutral Difference Equations
  Progress in Difference Equations (PODE 2016), Ryga, Łotwa, 2016, May 17-20
  University of Latvia, International Society for Difference Equations (org.)
 11. M. Migda, E. Schmeidel, M. Zdanowicz*
  Boundedness of k-dimensional system of nonlinear difference equations of neutral type
  The International Conference on Difference Equations and Applications, ICDEA 2015, Białystok, Poland, 2015, Jul 19-25
  PTM, Białystok, PB. (org.)
 12. M. Migda, E. Schmeidel, M. Zdanowicz*
  Nonoscillatory bounded solutions of k-dimensional system of neutral difference equations (poster)
  Spring of Differential Equations in Gdańsk, Gdansk, Poland, 2015, Mar 18-21
  Centrum Zastosowań Matematyki, Politechnika Gdańska (org.)
  (http://www.czm.mif.pg.gda.pl/diffeq/prelegenci/sesja-plakatowa/)
 13. R. Jankowski*, M. Zdanowicz*
  Nonoscillatory bounded solutions of k-dimensional system of neutral difference equations
  3rd Conference on Dynamical Systems and Applications, Łódź, Poland, 2015, Apr 16
  Institute of Mathematics at Lodz University of Technology, Institute of Mathematics at University of Bialystok (org.)
  (some info at: https://ww2.ii.uj.edu.pl/~ochal/DSA3_Conference.pdf)
 14. M. Zdanowicz
  Existence of bounded solutions of three dimensional system of neutral difference equations
  Asymptotyka Układów Dynamicznych , Łódź, Poland, 2014, Dec 2
  Instytut Matematyki Politechniki Łódzkiej, Instytut Matematyki Stosowanej i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego (org.)
  (some info at: http://www.im.p.lodz.pl/ogloszenia.html)
 15. M. Zdanowicz
  Zagadnienie mieszane dla quasiliniowego układu hiperbolicznego
  IX Forum Równań Różniczkowych Cząstkowych, Będlewo, Poland, 2014, Sep 1-5
  IM PAN (org.), Warsaw Center of Mathematics and Computer Science, Uniwersytet Wrocławski (sponsor)
 16. M. Zdanowicz
  Propagacja słabych nieciągłości rozwiązań quasiliniowych układów hiperbolicznych, których współczynniki zależą funkcjonalnie od rozwiązania
  VIII Forum Równań Różniczkowych Cząstkowych, Będlewo k.Poznania, Poland, 2012, Jun 17-22
  Centrum Stefana Banacha IMPAN, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskie (org.)
 17. A. Bezubik, T. Czyżycki, A. Dobrogowska, T. Goliński, G. Jakimowicz, R. Jankowski, A. Sliżewska, I. Tsyfra, K. Zajkowski, M. Zdanowicz
  XXX Workshop on Geometric Methods in Physics, Białowieża, Poland, 2011, Jun 26 - Jul 2
  Uniwersytet w Białymstoku (org.), European Science Foundation (sponsor)
 18. Z. Peradzyński*, M. Zdanowicz*
  Mixed problem for quasilinear hyperbolic systems with coefficients functionally dependent on solutions
  XI Konferencja Matematyka w Naukach Technicznych i Przyrodniczych, Krynica (Górska), Poland, 2010, Sep 8-12
  Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie, Wydział Matematyki Stosowanej (org.)
  (abstracts available at http://home.agh.edu.pl/~wms/konferencje/mntp11/mntp11.pdf)
 19. M. Zdanowicz
  Mixed problem for quasilinear hyperbolic systems with coefficients functionally dependent on solutions
  Linear and nonlinear wave propagation. Theory and Applications, Będlewo, Poland, 2009, Jun 21-27
  Banach Center, UW, IPPT (org.), Centrum Studiów Zaawansowanych PW (sponsor)
 20. M. Zdanowicz
  V Forum Równań Rózniczkowych Cząstkowych, Będlewo, Poland, 2006, May 28 - Jun 2
  IM PAN, Politechnika Łódzka (org.)
  (some nfo at http://www.impan.pl/BC/Program/2006.html)
 21. M. Zdanowicz
  Cauchy problem for quasilinear hyperbolic systems with coefficients functionally dependent on solutions
  Conference on Differential and Difference Equations, Gdańsk, Poland, 2005, Aug 24-27
  IIM Gdańsk University (org.)
 22. M. Zdanowicz
  O ciągłych rozwiązaniach liniowego układu hiperbolicznego
  IX Konferencja "Matematyka w naukach technicznych i przyrodniczych", Krynica (Górska), Poland, 2005, Sep 28 - Oct 2
  Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie, Wydział Matematyki Stosowanej (org.)
 23. M. Zdanowicz
  VII Międzynarodowe Warsztaty dla Młodych Matematyków, Matematyka Stosowana, Kraków, Poland, 2004, Sep
  Koło Matematyków Studentów UJ (org.)
 24. M. Zdanowicz
  IV Polskie Sympozjum Analizy Nieliniowej, Łódź, Poland, 2004, Jan 26-28
  Wydział Matematyki UŁ, Centrum Badań Nieliniowych im.J.P.Schaudera, Wydział Matematyki i Informatyki UMK (org.)
 25. M. Zdanowicz
  Zagadnienie Cauchy'ego dla hiperbolicznego układu równań quasi-liniowych z funkcjonalną zależnością współczynników do rozwiązania
  IV Forum Równań Różniczkowych Cząstkowych, Będlewo, Poland, 2004, Jun 7-11
  Banach Center - IM PAN, IM UŚ (org.)
  (remains of info: http://www.impan.pl/BC/Program/1997-2005.html#y04)
 26. M. Zdanowicz
  Problem Cauchy'ego dla równań opisujących plazmę w silniku jonowym
  IX Konferencja "Matematyka w naukach technicznych i przyrodniczych", Krynica (Górska), Poland, 2003, Oct 9-12
  Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie, Wydział Matematyki Stosowanej; Uniwersytet Warszawski (org.)
 27. M. Zdanowicz
  Zastosowanie metody Newtona do obliczania płaskich przepływów cieczy lepkiej w obszarach wielospójnych
  XL Sympozjum "Modelowanie w mechanice", Wisła, Poland, 2001, Feb 19-23
 28. J. Popiołek, M. Zdanowicz
  First Conference on Control and Selforganization in Nonlinear Systems, Białystok-Supraśl, Poland, 2000, Feb 15-18
  IM UwB, PB (org.)
 29. A. Bezubik, A. Dąbrowska, K. Zajkowski, M. Zdanowicz
  Workshop on Lie Groups and Lie Algebras, Będlewo, Poland, 2000, Sep 4-15
  Międzynarodowe Centrum Matematyczne im.S.Banacha, Instytut Matematyki UwB (org.)
  (some nfo at http://www.impan.pl/BC/Program/1997-2005.html#y00)
 30. M. Zdanowicz
  Zastosowanie metody Newtona do obliczania płaskich przepływów cieczy lepkiej na siatkach konforemnych
  XIV Krajowa Konferencja Mechaniki Płynów, Arturówek (k.Łodzi), Poland, 2000, Sep 18-22
  (nfo on this series of conferences at http://www.kkmp08.gda.pl/?ns=poprzednie)
 31. A. Dąbrowska, M. Hryniewicka, M. Muzalewski, A. Stocka, M. Zdanowicz
  XXII Szkoła Matematyki Poglądowej "Efektownie i efektywnie", Grzegorzewice, Poland, 1999, Jan 29 - Feb 2
  Akademia Podlaska, Ośrodek Kultury Matematycznej w Siedlcach (org.)
 32. M. Muzalewski, A. Stocka, M. Zdanowicz
  XXI Szkoła Matematyki Poglądowej "Zdarzyło się w XX wieku", Siedlce, Poland, 1998, Aug 28 - Sep 1
  Akademia Podlaska, Ośrodek Kultury Matematycznej w Siedlcach (org.)
Uwagi do prezentowanych tutaj danych proszę kierować do: webmaster@math.uwb.edu.pl .