dr Karol P±k

Jednostka Zakład Programowania i Metod Formalnych
Stanowisko adiunkt
Pokój 2023
Telefon 85 738 8310
Strona WWW http://alioth.uwb.edu.pl/~pakkarol/
Granty
 • 2016 Narodowe Centrum Nauki
  Emulator ¶rodowiska systemu Mizar w systemie Isabelle jako narzędzie umożliwiaj±ce niezależn± weryfikację bazy MML
  # DEC-2015/19/D/ST6/01473
 • 2016 OeAD – Austrian Agency for International Cooperation in Education and Research
  Niezależna weryfikacja logiki systemu Mizar
  # No. PL03/2016 DWM.ZWB.183.5.2016
 • 2013 Narodowe Centrum Nauki
  Algorytmy poprawy czytelno¶ci rozumowań w systemie naturalnej dedukcji
  # DEC-2012/07/N/ST6/02147