dr Karol P±k

Publikacje

  1. K. P±k, C. Kaliszyk
    Formalizing a diophantine description of the set of primes
    13th International Conference on Interactive Theorem Proving (ITP 2022), (J. Andronick, L. de Moura Ed(s).), LIPIcs vol. 237, (publ. by) Schloss Dagstuhl Leibniz-Zentrum fuer Informatik, 2022, pp. 26:1-26:8, (to appear).
Uwagi do prezentowanych tutaj danych bibliograficznych proszę kierować do: libmaster@math.uwb.edu.pl .