Ogłoszenie
Nieaktualne

Ab ovo, czyli język łaciński od podstaw

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych studentów na zajęcia z języka łacińskiego w ramach przedmiotów ogólnouczelnianych, którzy chcieliby:

  • rozpocząć naukę języka łacińskiego od początku, czyli „ab ovo” jakby powiedzieli starożytni Rzymianie
  • przypomnieć język łaciński, bo „Repetitio est mater studiorum”(Powtarzanie jest matką nauk.)
  • pogłębić, poszerzyć znajomość łaciny, bo „Discere numquam satis”( Nauki nigdy dosyć. )

 

Zajęcia w wymiarze 50 godzin rozpoczną się w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018.

Spotkanie organizacyjne odbędzie się 07.11.2017r (wtorek) o godz. 18:00 w sali 77 , przy Pl. NZS 1 (Wydział Filologiczny)

Rejestracja w Usosweb od 16.10. do 6.11.2017 r.

Warunki zaliczenia: regularne uczęszczanie na zajęcia, aktywny udział, praca własna studenta. Po otrzymaniu zaliczenia istnieje możliwość wpisu do suplementu do dyplomu w rubryce inne osiągnięcia (na wniosek uczestnika kursu).
Kontakt z prowadzącą mgr Aliną Pawłowską: alina.pawlowska@uwb.edu.pl lub z sekretariatem Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych: spnjo@uwb.edu.pl

Szczegóły na stronie: http://uwb.edu.pl/spnjo
Ogłoszenie zamieszczone: 2017-10-16 10:04, ważne od: 2017-10-16 do: 2017-11-06.
Więcej ogłoszeń...