Wydział

Ogłoszenia

Nowy wykaz czasopism naukowych

Dnia 1 grudnia 2021 r. pojawił się nowy wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.

Więcej...

Wnioski stypendialne oraz zapomogi

W środę, 1 grudnia 2021 roku została uruchomiona na stałe tura generowania i składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego i zapomogi.

Więcej...

Matematyka w moim zawodzie

Konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych

Centrum Kreatywnego Uczenia się Matematyki przy Wydziale Matematyki Uniwersytetu w Białymstoku
oraz Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku ogłaszają konkurs 
Matematyka w moim zawodzie.

Więcej...

Rekrutacja pracowników do programu Erasmus+

Od 8 listopada 2021 r. do 10 stycznia 2022 r. będzie trwała rekrutacja nauczycieli akademickich i pracowników wydziałów/instytutów oraz innych jednostek UwB uczestniczących w programie Erasmus+, na wyjazdy do wybranych krajów partnerskich.

Więcej...Więcej ogłoszeń...

Wydarzenia

Trochę inna lekcja matematyki

2021-11-10, III LO w Białymstoku

Jak liczyć odległości na kuli ziemskiej, czy suma kątów w trójkącie to zawsze 180 stopni, na te i wiele innych ciekawostek odpowiedzi udzieliła Pani dr Anna Rybak z Centrum Kreatywnego Uczenia się Matematyki.

Więcej...

Matematyczne spojrzenie na pewne gry

2021-10-21, Wydział Matematyki UwB

Dnia 21 października 2021 r. Wydział Matematyki Uniwersytetu w Białymstoku gościł uczniów koła matematycznego Mały Archimedes z Zespołu Szkół im. ks. Jana Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie.

Więcej...

Forum Dyrektorów Szkół Średnich UwB na Wydziale Matematyki

2021-10-12

Przedstawiciele liceów i techników z Białegostoku i Łomży spotkali się 12 października 2021 r. na Forum Dyrektorów Szkół Średnich Uniwersytetu w Białymstoku, które odbyło się na Wydziale Matematyki.

Więcej...Więcej wydarzeń...

Przydatne odnośniki