Wydział

Komisje i pełnomocnicy

Komisje i zespoły

Wydziałowa Komisja do oceny wniosków składanych przez młodych naukowców o przyznanie dotacji na realizację zadań badawczych

 1. dr hab. Ewa Schmeidel - Przewodniczący
 2. prof. dr hab. Anatol Odzijewicz
 3. prof. dr hab. Edward W. Piotrowski
 4. prof. dr hab. Eugeniusz Zieniuk
 5. dr hab. Marian Stanisław Uba

Wydziałowa Komisja ds. oceny efektów realizacji zadań badawczych

 1. dr hab. Ewa Schmeidel - Przewodniczący
 2. prof. dr hab. Anatol Odzijewicz
 3. prof. dr hab. Eugeniusz Zieniuk
 4. dr hab. Anna Gomolińska
 5. dr hab. Izabela Malinowska

Wydziałowa Komisja Oceniająca dla Nauczycieli Akademickich (członkowie stali)

 1. dr hab. Krzysztof Prażmowski - Przewodniczący
 2. prof. dr hab. Anatol Odzijewicz
 3. dr hab. Ewa Schmeidel
 4. dr hab. Marian Stanisław Uba

Wydziałowa Komisja Wyborcza

 1. dr hab. Alina Dobrogowska - Przewodniczący
 2. dr inż. Agnieszka Bołtuć
 3. dr inż. Wojciech Lesiński
 4. dr inż. Wiesław Półjanowicz
 5. dr Urszula Ostaszewska
 6. dr Krzysztof Petelczyc

Wydziałowy Zespół ds. Promocji

 1. dr Adam Naumowicz - Przewodniczący
 2. dr Tomasz Czyżycki
 3. dr Aneta Polewko-Klim

Wydziałowy zespół konsultacyjny ds. projektów badawczych NCN, NPHR i NCBR

 1. dr hab. Ewa Schmeidel - Przewodniczący
 2. dr hab. Artur Korniłowicz
 3. dr Marzena Szajewska

Pełnomocnicy Dziekana