Wydział

Komisje i pełnomocnicy

Komisje i zespoły

Wydziałowa Komisja do oceny wniosków składanych przez młodych naukowców o przyznanie dotacji na realizację zadań badawczych

W bieżącej kadencji jeszcze nie powołano.

Wydziałowa Komisja ds. oceny efektów realizacji zadań badawczych

W bieżącej kadencji jeszcze nie powołano.

Wydziałowa Komisja Oceniająca dla Nauczycieli Akademickich (członkowie stali)

W bieżącej kadencji jeszcze nie powołano.

Wydziałowa Komisja Wyborcza

  1. dr Justyna Makowska
  2. dr Krzysztof Petelczyc
  3. dr Marzena Szajewska

Wydziałowy Zespół ds. Promocji

W bieżącej kadencji jeszcze nie powołano.

Wydziałowy zespół konsultacyjny ds. projektów badawczych NCN, NPHR i NCBR

W bieżącej kadencji jeszcze nie powołano.

Pełnomocnicy Dziekana