Wydział

Komisje i pełnomocnicy

Komisje i zespoły

Wydziałowa Komisja do oceny wniosków składanych przez młodych naukowców o przyznanie dotacji na realizację zadań badawczych

 1. dr hab. Ewa Schmeidel, prof. UwB - Przewodniczący
 2. prof. dr hab. Anatol Odzijewicz
 3. prof. dr hab. Edward W. Piotrowski
 4. prof. dr hab. Eugeniusz Zieniuk
 5. dr hab. Marian Stanisław Uba, prof. UwB

Wydziałowa Komisja ds. oceny efektów realizacji zadań badawczych

 1. dr hab. Ewa Schmeidel, prof. UwB - Przewodniczący
 2. prof. dr hab. Anatol Odzijewicz
 3. prof. dr hab. Eugeniusz Zieniuk
 4. dr hab. Anna Gomolińska, prof. UwB
 5. dr hab. Izabela Malinowska, prof. UwB

Wydziałowa Komisja Oceniająca dla Nauczycieli Akademickich (członkowie stali)

 1. dr hab. Krzysztof Prażmowski, prof. UwB - Przewodniczący
 2. prof. dr hab. Anatol Odzijewicz
 3. dr hab. Ewa Schmeidel, prof. UwB
 4. dr hab. Marian Stanisław Uba, prof. UwB

Wydziałowa Komisja Wyborcza

 1. dr hab. Alina Dobrogowska - Przewodniczący
 2. dr inż. Agnieszka Bołtuć
 3. dr inż. Wojciech Lesiński
 4. dr inż. Wiesław Półjanowicz
 5. dr Urszula Ostaszewska
 6. dr Krzysztof Petelczyc

Wydziałowy Zespół ds. Promocji

 1. dr Tomasz Czyżycki
 2. dr Adam Naumowicz
 3. dr Aneta Polewko-Klim

Pełnomocnicy Dziekana

Akty prawne