Wydział

Komisje i pełnomocnicy

Komisje i zespoły

Wydziałowa Komisja do oceny wniosków składanych przez młodych naukowców o przyznanie dotacji na realizację zadań badawczych

W bieżącej kadencji jeszcze nie powołano.

Wydziałowa Komisja ds. oceny efektów realizacji zadań badawczych

W bieżącej kadencji jeszcze nie powołano.

Wydziałowa Komisja Oceniająca

  1. dr hab. Alina Dobrogowska - Przewodniczący
  2. prof. dr hab. Anatol Odzijewicz
  3. dr hab. Ryszard Andruszkiewicz
  4. dr hab. Bartosz Kwaśniewski

Wydziałowa Komisja Wyborcza

  1. dr Marzena Szajewska - Przewodniczący
  2. dr Justyna Makowska
  3. dr Krzysztof Petelczyc

Wydziałowy Zespół ds. Promocji

  1. dr Tomasz Goliński
  2. dr Karol Pryszczepko
  3. dr Mariusz Żynel

Wydziałowy zespół konsultacyjny ds. projektów badawczych NCN, NPHR i NCBR

W bieżącej kadencji jeszcze nie powołano.

Pełnomocnicy Dziekana