Wydział

System Jakości Kształcenia

Zespoły

Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia

 1. dr hab. Alina Dobrogowska - Przewodniczący
 2. dr inż. Krzysztof Szerszeń
 3. dr Tomasz Czyżycki
 4. dr Agnieszka Golińska
 5. dr Adam Grabowski
 6. dr Urszula Ostaszewska
 7. dr Krzysztof Petelczyc
 8. dr Agnieszka Stocka
 9. mgr Marta Kapturczak
 10. Paulina Grabowska

Wydziałowa Rada Konsultacyjna

 1. dr hab. Witold Rudnicki - Przewodniczący
 2. dr hab. Izabela Malinowska
 3. dr hab. Ewa Schmeidel
 4. dr Anna Rybak
 5. Irena Jagiełło
 6. Kamil Kakareko
 7. Ewa Kamińska-Gawryluk
 8. Karolina Odachowska
 9. Stanisław Sakowicz

Kierunkowe Zespoły Dydaktyczne

Informatyka

 1. dr inż. Agnieszka Bołtuć
 2. dr inż. Wojciech Lesiński
 3. dr inż. Wiesław Półjanowicz
 4. dr inż. Dominik Tomaszuk
 5. dr Adam Naumowicz
 6. dr Aneta Polewko-Klim
 7. Tomasz Matuk

Informatyka i ekonometria

 1. dr hab. Ewa Roszkowska
 2. dr inż. Andrzej Kużelewski
 3. dr Elżbieta Majewska
 4. Daniel Ćwikowski

Matematyka

 1. dr hab. Krzysztof Prażmowski
 2. dr Małgorzata Hryniewicka
 3. dr Jarosław Kotowicz
 4. dr Elżbieta Majewska
 5. dr Mariusz Żynel
 6. Magdalena Dąbrowska

Akty prawne

Sprawozdania