Wydział

Rada Wydziału

Przewodniczący Rady - Dziekan Wydziału

Prodziekani

Nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego

 1. prof. dr hab. Tomasz Brzeziński
 2. prof. dr hab. Anatol Odzijewicz
 3. prof. dr hab. Edward W. Piotrowski
 4. prof. dr hab. Miroslava Růžičková
 5. prof. dr hab. Eugeniusz Zieniuk
 6. dr hab. Ryszard Andruszkiewicz
 7. dr hab. Alina Dobrogowska
 8. dr hab. Anna Gomolińska
 9. dr hab. Artur Korniłowicz
 10. dr hab. Izabela Malinowska
 11. dr hab. Witold Rudnicki
 12. dr hab. Stanislav Stepin
 13. dr hab. Marian Stanisław Uba
 14. dr hab. Luba Uba

Wybrani przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich

 1. dr Maciej Horowski
 2. dr Elżbieta Majewska
 3. dr Adam Naumowicz
 4. dr Aneta Polewko-Klim
 5. dr Karol Pryszczepko

Wybrani przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickim

 1. mgr Aleksandra Odzijewicz
 2. mgr Ewa Piorunek

Wybrani przedstawiciele Samorządu Studenckiego

 1. Magdalena Dąbrowska
 2. Paulina Grabowska
 3. Dominik Kulesza
 4. Tomasz Matuk
 5. Karolina Odachowska
 6. Bernard Rybołowicz

Terminy posiedzeń zwyczajnych w roku akademickim 2017/2018

 • 18 października 2017
 • 15 listopada 2017
 • 13 grudnia 2017
 • 17 stycznia 2018
 • 14 lutego 2018
 • 14 marca 2018
 • 18 kwietnia 2018
 • 16 maja 2018
 • 13 czerwca 2018

Godzina: 14:15

Uchwały

Rozporządzenia i regulacje