Wydział

Rada Wydziału

Przewodniczący Rady - Dziekan Wydziału

Prodziekani

Nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego

 1. prof. dr hab. Tomasz Brzeziński
 2. prof. dr hab. Anatol Odzijewicz
 3. prof. dr hab. Edward W. Piotrowski
 4. prof. dr hab. Miroslava Růžičková
 5. prof. dr hab. Eugeniusz Zieniuk
 6. dr hab. Ryszard Andruszkiewicz
 7. dr hab. Alina Dobrogowska
 8. dr hab. Anna Gomolińska
 9. dr hab. Artur Korniłowicz
 10. dr hab. Bartosz Kwaśniewski
 11. dr hab. Izabela Malinowska
 12. dr hab. Marek Parfieniuk
 13. dr hab. Witold Rudnicki
 14. dr hab. Marian Stanisław Uba
 15. dr hab. Luba Uba

Wybrani przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich

 1. dr Maciej Horowski
 2. dr Elżbieta Majewska
 3. dr Adam Naumowicz
 4. dr Aneta Polewko-Klim
 5. dr Karol Pryszczepko

Wybrani przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickim

 1. mgr Aleksandra Odzijewicz
 2. mgr Ewa Piorunek

Wybrani przedstawiciele Samorządu Studenckiego

 1. Przemysław Baj
 2. Mateusz Burchacki
 3. Dominik Kulesza
 4. Marcin P. Kulesza
 5. Tomasz Matuk
 6. Maria Zembko
 7. Igor Zimnowodzki

Terminy posiedzeń zwyczajnych w roku akademickim 2018/2019

 • 17 października 2018
 • 14 listopada 2018
 • 12 grudnia 2018
 • 23 stycznia 2019
 • 13 lutego 2019
 • 13 marca 2019
 • 10 kwietnia 2019
 • 15 maja 2019
 • 12 czerwca 2019

Godzina: 14:15

Uchwały

Rozporządzenia i regulacje