Wydział

Rada Wydziału

Przewodniczący Rady - Dziekan Wydziału

Prodziekani

Nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego

Wybrani przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich

Wybrani przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickim

Wybrani przedstawiciele Samorządu Studenckiego

Terminy posiedzeń zwyczajnych w roku akademickim 2018/2019

  • 17 października 2018
  • 14 listopada 2018
  • 12 grudnia 2018
  • 23 stycznia 2019
  • 13 lutego 2019
  • 13 marca 2019
  • 10 kwietnia 2019
  • 15 maja 2019
  • 12 czerwca 2019

Godzina: 14:15

Uchwały

Rozporządzenia i regulacje