Wydział

Rada Wydziału

Przewodniczący Rady - Dziekan Wydziału

Prodziekani

Nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego

 1. prof. dr hab. Anatolij Antonevich
 2. prof. dr hab. Tomasz Brzeziński
 3. prof. dr hab. Andrei Lebedev
 4. prof. dr hab. Anatol Odzijewicz
 5. prof. dr hab. Edward W. Piotrowski
 6. prof. dr hab. Miroslava Růžičková
 7. prof. dr hab. Eugeniusz Zieniuk
 8. dr hab. Ryszard Andruszkiewicz, prof. UwB
 9. dr hab. Alina Dobrogowska
 10. dr hab. Anna Gomolińska, prof. UwB
 11. dr hab. Artur Korniłowicz
 12. dr hab. Izabela Malinowska, prof. UwB
 13. dr hab. Witold Rudnicki, prof. UwB
 14. dr hab. Stanislav Stepin, prof. UwB
 15. dr hab. Marian Stanisław Uba, prof. UwB
 16. dr hab. Luba Uba, prof. UwB

Wybrani przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich

 1. dr Maciej Horowski
 2. dr Elżbieta Majewska
 3. dr Adam Naumowicz
 4. dr Aneta Polewko-Klim
 5. dr Karol Pryszczepko

Wybrani przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickim

 1. mgr Aleksandra Odzijewicz
 2. mgr Ewa Piorunek

Wybrani przedstawiciele Samorządu Studenckiego

 1. Szymon Czekała
 2. Magdalena Dąbrowska
 3. Tomasz Matuk
 4. Bernard Rybołowicz
 5. Jagoda Szczechowicz
 6. Maria Zembko
 7. Karolina Żukowska

Terminy posiedzeń zwyczajnych w semestrze zimowym roku ak. 2016/2017

 • 12 października
 • 16 listopada
 • 7 grudnia
 • 18 stycznia
 • 8 lutego

Godzina: 14:15

Terminy posiedzeń zwyczajnych w semestrze letnim roku ak. 2016/2017

 • 15 marca 2017
 • 12 kwietnia 2017
 • 17 maja 2017
 • 14 czerwca 2017
 • 13 września 2017
 • 27 września 2017

Godzina: 14:15

Uchwały

Z dnia 15 marca 2017 r.

Z dnia 12 kwietnia 2017 r.

Z dnia 17 maja 2017 r.