Wydział

Konkursy na stanowiska

Konkurs na stanowisko profesora uczelni

Dziekan Wydziału Matematyki Uniwersytetu w Białymstoku za zgodą JM Rektora i Rady Wydziału
ogłasza konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie matematyka. 

Ogłoszenie zamieszczone: 2020-07-23 13:58, ważne od: 2020-07-23 do: 2020-10-31.

Konkurs na stanowisko adiunkta

Dziekan Wydziału Matematyki Uniwersytetu w Białymstoku za zgodą JM Rektora i Rady Wydziału ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie matematyka.

Ogłoszenie zamieszczone: 2020-07-23 13:56, ważne od: 2020-07-23 do: 2020-09-04.
Zakończone konkursy...