Kandydaci

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna

Adres Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
Wydział Matematyki i Informatyki
Uniwersytet w Białymstoku
ul. K. Ciołkowskiego 1M
15-245 Białystok
Pokój 3001 (piętro II)
Telefon 85 738 8302
Adres e-mail rekrut@math.uwb.edu.pl

Rekrutacja

Kierunki studiów (studia stacjonarne I stopnia)

  • Informatyka
  • Informatyka i Ekonomertia
  • Matematyka

Kierunki studiów (studia stacjonarne II stopnia)

  • Informatyka
  • Matematyka

Przyjmowanie dokumentów

Według harmonogramu rekrutacji.

Dyżury komisji

22.05 - 22.06.2018 w godz. 10:00 - 12:00
25 - 29.06.2018 w godz. 9:00 - 13:00
02 - 31.07.2018 w godz. 9:00 - 15:00
01 - 02.08.2018 w godz. 9:00 - 13:00

Harmonogram rekrutacji (studia stacjonarne I stopnia)

22.05 - 6.07.2018 Rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej przez kandydatów.
16.07.2018 od godz. 14:30 Ogłoszenie kandydatom wyników postępowania rekrutacyjnego na indywidualnych kontach internetowych w systemie IRK.
17-19.07.2018 do godz. 14:30 Przyjmowanie od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów oryginałów dokumentów uprawniających do podjęcia studiów. Dokumenty powinny być dostarczone do siedziby WKR.
20.07.2018 od godz. 14:30 Ogłoszenie kandydatom zweryfikowanych wyników postępowania rekrutacyjnego w systemie IRK (w związku z niewyczerpaniem liczby miejsc).
23-24.07.2018 do godz. 14:30 Przyjmowanie od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów oryginałów dokumentów uprawniających do podjęcia studiów. Dokumenty powinny być dostarczone do siedziby WKR.
27.07.2018 od godz. 14:30 Ogłoszenie kandydatom ostatecznych, zweryfikowanych wyników postępowania rekrutacyjnego na indywidualnych kontach internetowych w systemie IRK.

Harmonogram rekrutacji (studia stacjonarne II stopnia)

22.05 - 20.07.2018 Rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej przez kandydatów.
25.07.2018 od godz. 14:30 Ogłoszenie kandydatom wyników postępowania rekrutacyjnego na indywidualnych kontach internetowych w systemie IRK.
26-27.07.2018 do godz. 14:30 Przyjmowanie od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów oryginałów dokumentów uprawniających do podjęcia studiów. Dokumenty powinny być dostarczone do siedziby WKR.
30.07.2018 od godz. 14:30 Ogłoszenie kandydatom zweryfikowanych wyników postępowania rekrutacyjnego w systemie IRK (w związku z niewyczerpaniem liczby miejsc).
31.07.2018 do godz. 14:30 Przyjmowanie od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów oryginałów dokumentów uprawniających do podjęcia studiów. Dokumenty powinny być dostarczone do siedziby WKR.
02.08.2018 od godz. 14:30 Ogłoszenie kandydatom ostatecznych, zweryfikowanych wyników postępowania rekrutacyjnego na indywidualnych kontach internetowych w systemie IRK.