Kandydaci

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna

Adres Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
Wydział Matematyki i Informatyki
Uniwersytet w Białymstoku
ul. K. Ciołkowskiego 1M
15-245 Białystok
Pokój 3001 (piętro II)
Telefon 85 738 8302
Adres e-mail rekrut@math.uwb.edu.pl

Rekrutacja uzupełniająca

Kierunki studiów (studia stacjonarne II stopnia)

  • Informatyka
  • Matematyka

Przyjmowanie dokumentów

Według harmonogramu rekrutacji.

Dyżury komisji

16 - 18.08.2017 w godz. 10:00 - 12:00
21.08 - 01.09.2017 w godz. 9:00 - 12:00
04 - 15.09.2017 w godz. 9:00 - 13:00
18 - 21.09.2017 w godz. 9:00 - 15:00
22.09.2017 w godz. 9:00 - 12:00

Harmonogram rekrutacji

16.08 - 18.09.2017 Rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej przez kandydatów.
20.09.2017
od godz. 14:30
Ogłoszenie kandydatom wyników postępowania rekrutacyjnego na indywidualnych kontach internetowych w systemie IRK.
20 - 21.09.2017
do godz. 14:30
Przyjmowanie od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów oryginałów dokumentów uprawniających do podjęcia studiów. Dokumenty powinny być dostarczone do siedziby WKR.
22.09.2017
od godz. 14:30
Ogłoszenie kandydatom zweryfikowanych wyników postępowania rekrutacyjnego w systemie IRK (w związku z niewyczerpaniem liczby miejsc).