Oferta dla szkół

Konkurs na projekt matematyczny

Powszechnie wiadomo, na czym polega praca projektowa. Projekt pozwala rozszerzyć swoją wiedzę z różnych dziedzin poprzez wyszukiwanie informacji, tworzyć korelacje międzydziedzinowe poprzez łączenie tych informacji w celu rozwiązania interdyscyplinarnego problemu, sprzyja zaspokojeniu ciekawości poznawczych, uczy prowadzenia badań w zakresie wybranego zagadnienia, a także pozwala wykazać się różnymi talentami "niematematycznymi". Projekt jest dla każdego. Poniżej zamieszczone są przykładowe tematy projektów, które możecie realizować:

  1. Jak liczono dawniej, jak liczymy dziś?
  2. Matematyka przed wiekami w różnych stronach świata
  3. Punkty i proste na różnych powierzchniach: płaszczyźnie, sferze, powierzchni bocznej walca, stożka, na torusie itp.
  4. Tą wiedzą chcę się podzielić...

Nie musicie ograniczać się do powyższych tematów. Możecie zaproponować swoje - związane z matematyką.

Projekty dobrze realizuje się w grupach. Wszelkie uwagi, zapytania, a potem gotowe projekty w formie materiału elektronicznego prosimy kierować na adres: konkursmatinf@ii.uwb.edu.pl.

Termin przesyłania prac: 15 grudnia 2015 roku.