Centrum Kreatywnego Uczenia się Matematyki

O nas

Cele

 • Zorganizowanie dobrze wyposażonej w pomoce naukowe przestrzeni dydaktycznej, w której uczniowie mogliby uczyć się według zasad konstruktywizmu, tzn. samodzielnie odkrywać wiedzę matematyczną w wyniku prowadzenia dobrze zaplanowanej działalności badawczej.
 • Zorganizowanie miejsca, gdzie nauczyciele mogliby przyjść z uczniami na lekcje z zakresu realizacji programu nauczania matematyki oraz na inne zajęcia prowadzone metodami inspirującymi uczniów do samodzielnego konstruowania wiedzy.
 • Umożliwienie uczniom zmiany stylu uczenia się matematyki: z odbiorczego na twórczy.
 • Umożliwienie nauczycielom kształcenia umiejętności prowadzenia lekcji metodami inspirującymi uczniów do samodzielnego konstruowania wiedzy.
 • Utworzenie społeczności osób z różnych środowisk zainteresowanych podniesieniem poziomu edukacji matematycznej.

Adresaci

 • Uczniowie szkół na wszystkich etapach edukacyjnych.
 • Nauczyciele matematyki, informatyki (i przedmiotów, z którymi można tworzyć korelacje).
 • Rodzice.

Pomoce dydaktyczne

 • Różnorodne manualne (w tym modele do geometrii sferycznej) w celu stosowania strategii czynnościowego nauczania matematyki i organizowania pracy badawczej uczniów.
 • Kilka komputerów z odpowiednim oprogramowaniem edukacyjnym: GeoGebra (bezpłatny), Graphic Calculus, Vustat, Vusurvey, Mindmap (licencjonowane), środowisko Digibook.
 • Kilka iPad-ów.
 • Pomoce unikalne: wieże Hanoi, deska Galtona, wstęga Mobiusa, itp.
 • Zwyczajne przyrządy geometryczne.
 • Książki.
 • Planszowe gry logiczne.
 • Multimedia (gry edukacyjne).

Przewidywane działania

 • Lekcje (zwyczajne kursowe lekcje).
 • Zajęcia dodatkowe, np. z oferty dla szkół.
 • Koło matematyczne.
 • Zajęcia dla rodziców zainteresowanych edukacją matematyczną ich dzieci.
 • Seminarium dla nauczycieli (już działa).
 • Konkursy (zadaniowy i na projekt matematyczny już zostały ogłoszone na stronie internetowej Wydziału Matematyki i Informatyki).