Centrum Kreatywnego Uczenia się Matematyki

Co się dzieje

Drugi etap Międzynarodowego Białorusko-Litewsko-Ukraińsko-Polskiego Konkursu Matematycznego i Międzynarodowej Białorusko-Litewsko-Ukraińsko-Polskiej Olimpiady Matematycznej odbędzie się dnia 18 lutego 2017 roku o godz. 10:00 w sali 2001 w budynku Wydziału Matematyki i Informatyki UwB w Białymstoku przy ul. Ciołkowskiego 1M.