Centrum Kreatywnego Uczenia się Matematyki

Co się dzieje

Dnia 3 stycznia 2018 roku odwiedziła nas grupa uczniów klas pierwszych Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego w Sokołowie Podlaskim. Wysłuchali oni dwóch wykładów:

 • Ciekawe zadania z rachunku prawdopodobieństwa wygłoszonego przez dra Jarosława Kotowicza oraz
 • Czytaj Szekspira - i ucz się logicznego myślenia wygłoszonego przez dr Annę Rybak.

Uczniowie ze Śląska uczą się geometrii sferycznej

W Bielsku-Białej dobiega końca realizacja projektu Przygoda z geometrią na pomarańczy - trzy światy geometrii. Na realizację tego projektu Fundacja Matematyka dla wszystkich uzyskała fundusze z konkursu grantowego w ramach 4 edycji programu mPotęga.

Jaki to ma związek z naszym Centrum Kreatywnego Uczenia się Matematyki?

Otóż zajęcia dla 4-osobowych grup uczniów i ich nauczycieli z siedmiu gimnazjów z Bielska-Białej i okolic były prowadzone przez dr Annę Rybak z UwB i prof. Istvána Lenárta z EötvösLoránd University w Budapeszcie. Warsztaty prowadzone były metodą porównawczą, tj. treści z geometrii sferycznej były porównywane z odpowiednimi treściami z geometrii na płaszczyźnie, znanymi uczniom z lekcji matematyki. Uczniowie, prowadząc własną pracę badawczą z wykorzystaniem różnorodnych środków dydaktycznych odkrywali nową dla nich wiedzę.  Cały czas odpowiadali na kluczowe pytanie naukowca: Dlaczego?

W drugiej części warsztatów uczestnicy poznali powierzchnie będące modelami trzeciego systemu geometrycznego - geometrii hiperbolicznej. Na koniec Prof. Istvan Lenart zrobił niezwykle atrakcyjny pokaz geometrii rzutowej, którym zachwycił uczestników projektu.

Realizacja projektu nie zakończyła się na tych kilkugodzinnych zajęciach. Uczniowie, którzy w nich uczestniczyli, przygotowali podobne zajęcia dla swoich kolegów i przeprowadzili je w swoich szkołach, a jedna z grup przeprowadziła zajęcia dla swoich młodszych kolegów ze szkoły podstawowej.

Na poniżej zamieszczonych zdjęciach widać różnorodność użytych pomocy naukowych oraz wzajemne uczenie się, gdzie zarówno osobami uczącymi się, jak i prowadzącymi zajęcia są uczniowie.

Bardzo zachęcam wszystkich uczniów i nauczycieli do podejmowania podobnych działań. Dzielenie się wiedzą z kolegami przez uczniów jest piękną sprawą: pozwala rozwinąć zupełnie nowy wymiar kontaktów rówieśniczych.

Warsztaty z geometrii sferycznej dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Mońkach

Dnia 8 grudnia 2017 roku odbyły się również w Centrum Kreatywnego Uczenia się Matematyki warsztaty, podczas których uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego w Mońkach drogą własnej pracy badawczej poznawali podstawy geometrii sferycznej. Posługując się różnymi pomocami naukowymi rozwiązywali między innymi następujące problemy:

 • Ile wynosi suma miar kątów wewnętrznych w trójkącie sferycznym?
 • Czy na sferze można skonstruować kwadrat?
 • Czy na sferze istnieją figury geometryczne, które nie istnieją na płaszczyźnie?
 • Czy na sferze stosunek długości okręgu do jego średnicy jest zawsze równy π?

Wykłady z rachunku prawdopodobieństwa dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Dnia 8 grudnia 2017 roku gościliśmy na Wydziale Matematyki i Informatyki uczniów z trzech szkół ponadgimnazjalnych: z I Liceum Ogólnokształcącego w Sokołowie Podlaskim, z Liceum Ogólnokształcącego w Mońkach i z Technikum Budowlano-Geodezyjnego w Białymstoku. Uczniowie wysłuchali dwóch wykładów:

 • Dowodzenie twierdzeń - nie tylko z rachunku prawdopodobieństwa
  wygłoszonego przez dr Annę Rybak oraz
 • Ciekawe problemy i paradoksy w rachunku prawdopodobieństwa
  wygłoszonego przez dra Jarosława Kotowicza.