Centrum Kreatywnego Uczenia się Matematyki

Co się dzieje

Klub Młodego Odkrywcy My, tropiciele matematyki rozpoczął działalność!

Dnia 11 czerwca 2019 roku odbyło się spotkanie uczniów klas V-VII szkół podstawowych zainteresowanych udziałem w Klubie Młodego Odkrywcy. Przybyły 34 osoby! Nie spodziewaliśmy się tak szerokiego oddźwięku, więc bardzo się cieszymy. Cieszymy się również z tego, że niektórzy uczniowie przybyli z rodzicami lub dziadkami. To dobrze wróży przyszłej współpracy międzypokoleniowej. Z niektórych szkół przybyły kilkuosobowe grupy uczniów pod opieką nauczycieli. To też dobry znak, ponieważ najwyraźniej nasza akcja rekrutacyjna została uznana przez szkoły za użyteczną.

Pierwsze zajęcia poprowadziła dr Justyna Makowska. Dotyczyły one teorii gier i polegały na poszukiwaniu strategii wygrywającej w popularnej grze w zapałki.

Klub "My, tropiciele matematyki" został już zarejestrowany na stronie kmo.org.pl. Oczywiście Klub nie może liczyć aż tylu członków (ze względów praktycznych), więc jeżeli do nowego roku szkolnego zapał uczestników nie wygaśnie i nadal będą nas tak tłumnie odwiedzać (co by nas bardzo ucieszyło), to będziemy dzielić się na grupy.

Harmonogram spotkań w przyszłym roku szkolnym ustalimy we współpracy ze wszystkimi zainteresowanymi stronami we wrześniu 2019 i ogłosimy na stronie http://matinf.uwb.edu.pl/ckum.

Zapraszamy do współpracy wszystkich chętnych Rodziców i Opiekunów. Każdy z Państwa może poprowadzić zajęcia w Klubie, jeżeli ma ciekawy temat.

A teraz: dobrych, spokojnych, pełnych wypoczynku wakacji życzy zespół Centrum Kreatywnego Uczenia się Matematyki!

Klub Młodego Odkrywcy My, matematycy rozpoczął działalność!

Dnia 11 czerwca 2019 roku odbyło się spotkanie uczniów klas I-II szkół ponadpodstawowych zainteresowanych udziałem w Klubie Młodego Odkrywcy. Przybyło 16 osób! Nie spodziewaliśmy się tak szerokiego oddźwięku, więc bardzo się cieszymy.

Pierwsze zajęcia poprowadziła dr Anna Rybak. Dotyczyły one podstaw topologii, której tajniki zgłębialiśmy przy pomocy plasteliny. M. in. wykazywaliśmy, że obwarzanek można przekształcić w kubek wykonując operacje dozwolone w topologii. Zastanawialiśmy się, co rozumiemy pod pojęciem "własności figury" i które z własności są niezmienne w topologii.

Klub "My, matematycy" został już zarejestrowany na stronie kmo.org.pl.

Harmonogram spotkań w przyszłym roku szkolnym ustalimy we współpracy ze wszystkimi zainteresowanymi stronami we wrześniu 2019 i ogłosimy na stronie http://matinf.uwb.edu.pl/ckum.

Zapraszamy do współpracy wszystkich chętnych Rodziców, Opiekunów i Nauczycieli. Każdy z Państwa może poprowadzić zajęcia w Klubie, jeżeli ma ciekawy temat.

A teraz: dobrych, spokojnych, pełnych wypoczynku wakacji życzy zespół Centrum Kreatywnego Uczenia się Matematyki!

Tworzymy Kluby Młodego Odkrywcy Matematyki!

W Centrum Kreatywnego Uczenia się Matematyki usytuowanego przy Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu w Białymstoku tworzymy międzyszkolne Kluby Młodego Odkrywcy Matematyki:

 • jeden dla uczniów przyszłorocznych klas VI-VIII szkół podstawowych,
 • jeden dla uczniów przyszłorocznych klas II-III szkół ponadpodstawowych.

Działanie Klubu Młodego Odkrywcy (KMO) polega na samodzielnym konstruowaniu przez uczniów wiedzy (w naszym przypadku matematycznej) poprzez pracę eksperymentalną wykonywaną w grupach. Koordynatorem krajowym programu KMO jest Centrum Nauki Kopernik. Wszystkie szczegóły dotyczące programu można znaleźć na stronie www.kmo.org.pl.

Uniwersytet w Białymstoku jest partnerem regionalnym Centrum Nauki Kopernik w programie KMO. Serdecznie zapraszamy zainteresowanych uczniów:

 • obecnych klas V-VII szkół podstawowych, oraz
 • uczniów obecnych klas I-II szkół ponadpodstawowych
na spotkanie wstępne, podczas którego zaprezentujemy naszą wizję działania Klubów (m.in. tematykę zajęć na pierwsze miesiące przyszłego roku szkolnego), a także podyskutujemy o Waszych oczekiwaniach i sugestiach.

Spotkanie odbędzie się dnia 11 czerwca 2019 roku:

 • o godzinie 12.00 dla uczniów obecnych klas V-VII szkół podstawowych,
 • o godzinie 14.00 dla uczniów obecnych klas I-II szkół ponadpodstawowych
w siedzibie Centrum Kreatywnego Uczenia się Matematyki w sali 3011 w budynku Wydziału Matematyki i Informatyki UwB na kampusie uniwersyteckim przy ulicy Ciołkowskiego 1M.

Na wakacjach spotkałem matematykę

Ogłoszenie o Konkursie

Centrum Kreatywnego Uczenia się Matematyki przy Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu w Białymstoku ogłasza konkurs Na wakacjach spotkałem matematykę.

Celem konkursu jest

 • popularyzacja matematyki, kształtowanie i wzmacnianie zainteresowania matematyką,
 • pogłębienie kompetencji matematycznych uczniów,
 • pokazanie różnych oblicz matematyki, jej wszechobecności w różnych dziedzinach naszego życia

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych, którzy potrafią poszukiwać aspektów matematycznych w otaczającym ich świecie, w warunkach wakacyjnych.

Zadaniem konkursowym jest utworzenie pracy w dowolnej technice graficznej, fotograficznej lub w formie tekstowej ukazującej dowolny aspekt matematyki napotkany w czasie wakacji. W przypadku prac plastycznych konieczne jest dodanie opisu słownego wyjaśniającego związek pracy z Królową Nauk oraz okoliczności spotkania z matematyką.

Prace konkursowe można zacząć tworzyć już od początku wakacji, a termin ich nadsyłania upływa 30 września 2019 roku. Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych:

 • uczniowie przyszłorocznych klas II - V szkół podstawowych,
 • uczniowie przyszłorocznych klas VI - VIII szkół podstawowych,
 • uczniowie szkół ponadpodstawowych.