Centrum Kreatywnego Uczenia się Matematyki

Seminarium

Centrum Kreatywnego Uczenia się Matematyki
przy
Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu w Białymstoku
zaprasza
NAUCZYCIELI MATEMATYKI,
na kolejne (ostatnie w tym roku szkolnym)) seminarium

Technologie informacyjno-komunikacyjne (i nie tylko) w kształceniu matematycznym

Tematyka seminarium:

  • Omówienie zasad konkursu dla uczniów Na wakacjach spotkałem matematykę
  • Omówienie koncepcji Klubu Młodego Odkrywcy Matematyki i zasad rekrutacji uczniów do Klubów, które od września 2019 zaczną działanie w Centrum Kreatywnego Uczenia się Matematyki w Instytucie Matematyki.
  • Omówienie planów działania Centrum Kreatywnego Uczenia się Matematyki na następny rok szkolny.
  • Bieżące sprawy różne, dyskusja, refleksje, propozycje nauczycieli, zapotrzebowanie na działania, życzenia indywidualne.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych nauczycieli matematyki ze wszystkich typów szkół i ze wszystkich etapów edukacyjnych

dnia 30 maja 2019 roku (czwartek) na godzinę 16:00

do sali 3011 w budynku Wydziału Matematyki i Informatyki na kampusie przy ulicy Ciołkowskiego 1M.