Nauka

Redaktorstwo

  1. M. Kohlhase, A. Kohlhase, P. Libbrecht, B. Miller, A. Naumowicz, W. Neuper, P. Quaresma, F. Tompa, M. Suda et al. Ed(s).
    Proceedings of the FM4M, MathUI, and ThEdu Workshops, Doctoral Program, and Work in Progress at the Conference on Intelligent Co, 9th Conference on Intelligent Computer Mathematics (CICM 2016), Jul 25-29, Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu w Białymstoku (conf. org.), CEUR Workshop Proceedings vol. 1785, (publ. by)  RWTH Aachen University, 2017.
Uwagi do prezentowanych tutaj danych proszę kierować do: webmaster@math.uwb.edu.pl .