Nauka

Redaktorstwo

  1. P. Kielanowski, A. Odzijewicz, E. Previato Ed(s).
    Geometric Methods in Physics XXXV, Workshop and Summer School, Białowieża, Poland, June 26 - July 2, 2016, Jun 26 - Jul 2, Uniwersytet w Białymstoku (conf. org.), Trends in Mathematics , (publ. by) Birkhauser Verlag, Basel, 2018.
    DOI10.1007/978-3-319-63594-1 .
Uwagi do prezentowanych tutaj danych proszę kierować do: webmaster@math.uwb.edu.pl .