Studenci

Organizacja roku

Rok akademicki 2018-19

Semestr zimowy 2018-10-01 2019-02-17
zajęcia dydaktyczne 2018-10-01 2019-02-03
uroczysta inauguracja roku akademickiego - dzień wolny od zajęć dydaktycznych
2018-10-08
wakacje zimowe 2018-12-24 2019-01-08
zajęcia dydaktyczne c.d. 2019-01-09 2019-02-03
sesja egzaminacyjna semestru zimowego 2019-02-04 2019-02-17
Semestr letni 2019-02-18 2019-09-30
zajęcia dydaktyczne 2019-02-18 2019-04-17
poprawkowa sesja egzaminacyjna semestru zimowego 2019-02-18 2019-03-03
wakacje wiosenne 2019-04-18 2019-04-23
zajęcia dydaktyczne c.d. 2019-04-24 2019-06-16
dni wolne od zajęć dydaktycznych
2019-04-29
2019-04-30
2019-05-02
sesja egzaminacyjna semestru letniego 2019-06-17 2019-06-30
wakacje letnie (w tym: praktyki programowe) 2019-07-01 2019-09-30
poprawkowa sesja egzaminacyjna semestru letniego 2019-07-08 2019-07-21
okres, w którym należy podjąć wszystkie indywidualne decyzje dotyczące zaliczenia roku akademickiego 2018-18 i rozpoczęcia roku akademickiego 2018-19 2019-07-22 2019-08-04

W celu zapewnienia pełnej realizacji programu kształcenia ustala się, że:

  • w środę 30 stycznia 2019 zrealizowane będą zajęcia dydaktyczne przewidziane rozkładem zajęć na poniedziałek,
  • dni poniedziałek 4 lutego 2019 oraz środę 12 czerwca 2019 pozostawia się do dyspozycji dziekanów wydziałów na ewentualne odpracowanie zajęć dydaktycznych, które nie odbyły się z powodu ustalenia dni rektorskich i/lub godzin dziekańskich.