Wydział

Ogłoszenia

Wojska Obrony Terytorialnej jako piąty rodzaj sił zbrojnych w Polsce

Zapraszam wszystkich zainteresowanych problematyką Wojsk Obrony Terytorialnej na wykład mjr Michała Mazurczyka z 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. płk. W. Liniarskiego ps. Mścisław.

Więcej...

Kreatywne Rozmowy o Nauce

Zapraszamy na III edycję Kreatywnych Rozmów o Nauce (KRON), która odbędzie się w dniu 30 marca 2017 r. w auli widowiskowej Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetuw Białymstoku przy ul. Świerkowej 20.

Więcej...Więcej ogłoszeń...

Wydarzenia

2017-03-18: Finał Międzynarodowego Konkursu Matematycznego

Dnia 18 marca 2017 roku w Brześciu na Białorusi odbył się finał Międzynarodowej Białorusko-Litewsko-Ukraińsko-Polskiej Olimpiady Matematycznej oraz Międzynarodowego Białorusko-Litewsko-Ukraińsko Polskiego Konkursu Matematycznego. Organizatorami Olimpiady i Konkursu są Uniwersytet w Białymstoku i Brzeski Uniwersytet Państwowy im. Aleksandra Puszkina w Brześciu.

Więcej...

2017-03-14: Dzień liczby Pi

Centrum Kreatywnego Uczenia sie Matematyki wraz z nauczycielami I LO: Agnieszką Ławreszuk i Magdą
Sobolewską-Stankiewicz przeprowadziło Podchody matematyczne w ramach Dnia Liczby Pi.

Więcej...

2017-02-18: Olimpiada i Konkurs Matematyczny

Dnia 18 lutego 2017 roku na Wydziale Matematyki i Informatyki odbył się II etap Międzynarodowej Białorusko-Litewsko-Ukraińsko-Polskiej Olimpiady Matematycznej oraz Międzynarodowego Białorusko-Litewsko-Ukraińsko-Polskiego Konkursu Matematycznego. W etapie tym wzięli udział uczniowie ze szkół województwa podlaskiego i mazowieckiego zakwalifikowani w oparciu o wyniki etapu internetowego.

Więcej...Więcej wydarzeń...

Przydatne odnośniki