Wydział

Ogłoszenia

Uniwersytet na pograniczach - idee i praktyka

30 września (piątek) odbędzie się konferencja pt. Uniwersytet na pograniczach - idee i praktyka. To naukowe wydarzenie zakończy świętowanie jubileuszu 25-lecia największej podlaskiej uczelni. 

Więcej...

Ślubowanie studentów I roku

Zgodnie z Regulaminem Studiów UwB każdy student I roku studiów pierwszego i drugiego stopnia ma obowiązek złożenia ślubowania w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od rozpoczęcia roku akademickiego.

Więcej...

Seminarium dla nauczycieli

Technologie informacyjno-komunikacyjne

Zapraszamy nauczycieli matematyki na seminarium Technologie informacyjno-komunikacyjne (i nie tylko) w kształceniu matematycznym, które odbędzie się dnia 29 września 2022 roku (czwartek) o godzinie 16:30 w sali 3011 w budynku Wydziału Matematyki na kampusie UwB przy ulicy Ciołkowskiego 1M.

Więcej...

Na wakacjach spotkałem matematykę

Centrum Kreatywnego Uczenia się Matematyki przy Wydziale Matematyki Uniwersytetu w Białymstoku ogłasza konkurs Na wakacjach spotkałem matematykę.

Więcej...Więcej ogłoszeń...

Wydarzenia

Kategoria naukowa B+ w dyscyplinie matematyka

2022-07-29

Informujemy, że Uniwersytet w Białymstoku otrzymał kategorię B+ w dyscyplinie matematyka w zakończonej ewaluacji jakości działalności naukowej za lata 2017-2021.

Dzięki przyznanej kategorii naukowej B+ Wydział Matematyki otrzyma m.in. uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego oraz prowadzenia szkoły doktorskiej. 

Więcej...

Konferencja Metod Geometrycznych w Fizyce

2022-06-19

W dniach 19-25 czerwca 2022 r. odbędzie się w Białymstoku XXXIX Konferencja Metod Geometrycznych w Fizyce (Workshop on Geometric Methods in Physics). Weźmie w niej udział ponad 70 naukowców z całego świata. Głównymi organizatorami tegorocznej konferencji są pracownicy Katedry Fizyki Matematycznej Wydziału Matematyki UwB.

Więcej...

Piknik Urodzinowy UwB

2022-06-09, godz. 17:00

Rektor Uniwersytetu w Białymstoku serdecznie zaprasza Pracowników i Studentów UwB na Piknik Urodzinowy naszej Uczelni. Impreza odbędzie się w czwartek, 9 czerwca 2022 r., w kampusie UwB przy ul. Ciołkowskiego 1, w godz. 17:00-22:00.

Więcej...Więcej wydarzeń...

Przydatne odnośniki